Pralinka

Tác inspirovaný japonskou estetikou a otevřenou bonboniérou, z níž postupně ubývají pralinky. Tento moment umožňuje libovolné přesouvání jednotlivých drobných čokolád, jak v samotné bonboniéře, tak i na tomto tácu. Šálky i pralinky je možné libovolně přemisťovat na poli tří lůžek.


Zpět na blog