Beer Glasses

Beer Glasses, that were originally designed for the brewery Two Tales, are inspired by the traditional cut decor – lenses and facets. Classical motif applied on a modern shape gently combines two great Czech traditions – glassmaking and the production of beer.

Pivní sklenice, jež byly původně navžené pro pivovar Two tales, jsou inspirované tradičním českým brusem – čočkami a fazetami. Klasický dekor aplikovaný na moderní tvar posouvá sklenici hravým způsobem na pole současného designu. Zároveň se v ní snoubí dvě české tradice – výroba skla a pití piva.

photo: Anna Pleslová

photo: Anna Pleslová, Lukáš Brdlík