Wood Shaving

Inspired by Japanese technique kigumi and the beauty of wood-shavings – I decided to create a piece in between a three-dimensional object and a painting. I decided to use wood-shavings – a thing which is usually seen as a waste despite it is so beautiful itself – when I visited the Takenaka Carpentry Tools Museum in Kōbe.

This work represents my feeling that when you visit a completely different culture, many things can appear in a certain way when seeing them for the first time, however, when you get to know them they can really surprise you.

The piece consists of a metal frame inside which is an imbedded structure made from many layers of thin wood–shavings. The impression depends on the distance. When looking from afar it may appear as a flat picture, however, when you come closer you realise the depth of the structure and smell the scent of fresh wood. If someone – not being able to resist the temptation to touch the structure to make certain that it is really made from wood – touches it – my aim is fulfilled. I believe that we are able to see things better with hands than with eyes. And because of that “a spontaneous touch” is an inseparable part of the concept.

Inspirovaná technikou japonského stavitelství – kigumi – a krásou dřevěných hoblin jsem vytvořila dílo na pomezí malby a trojrozměrného objektu. Po návštěvě jediného muzea truhlářských nástrojů v Japonsku – Takenaka Carpentery Tools Museum – v Kōbe, jsem se rozhodla použít hobliny – materiál, který je obvykle považovaný za pouhý odpad, i když je neobyčejně krásný.

Dílo se skládá z vnějšího rámu, uvnitř něhož je vložená struktura z mnoha vrstev tenkých hoblin. Divákův dojem je přímo závislý na vzdálenosti, ze které se na obraz dívá. Stojí-li daleko, dílo skutečně připomíná spíše plochou malbu, přistoupí-li však blíž, uvědomí si hloubku struktury a ucítí vůni čerstvého dřeva. Pokud divák neodolá vnitřnímu nutkání a struktury se spontánně dotkne, aby si ověřil, zda se opravdu jedná o hobliny, je účel této práce naplněn. Jsem přesvědčená, že skrze dotek vidíme lépe než zrakem. Z toho důvodu je „spontánní dotek“ neoddělitelnou součástí konceptu. Tato práce reprezentuje mé dojmy z návštěvy Japonska. Když navštívíte zcela odlišnou kulturu, mnoho věcí, se kterými se setkáte, na vás působí určitým dojmem. Někdy i negativním. Avšak zůstane-li člověk otevřený a přiblíží-li se jejich podstatě, mohou ho velmi mile překvapit.

photo: archive